ještě jednou autobusový vlak

13. července 2007 v 14:53 |  vlak na trati
ČSD - M120 001
Na počátku velkého parku československých motorových vozů,které z Československé republiky v předválečné době učinily velmoc v oboru motorizace železnic, stály 3 malé kolejové autobusy s významným posláním: zlevnit a současně zkvalitnit dopravu na místních drahách. Koncem roku 1927, po předběžných pokusných jízdách a za pozorného sledování ministrem železnic, byl na trať Kopidlno - Bakov nad Jizerou nasazen motorový vůz M 120.001 z 'Českomoravské - Kolben.
Kolejový autobus M 120.001, kterému je věnována tato monografie, se mezi přáteli železnic stal symbolem počátku československé motorizace,jejím pomníkem.
Tvůrcem tohoto pomníku je dnes již zesnulý inženýr František Váňa,technik klasického ražení, který stejně zasvěceně znal elektrotechniku,parní stroje i výbušné motory, úspěšný konstruktér, který zasáhl do mnoha výrobních oboru Českomoravské.
Patrně již od roku 1926 se vedlo jednání o nabídkách z Českomoravské,Škodových závodu a TATRY Kopřivnice. Českomoravská nabízela vozidlo vzhledem připomínající silniční autobus, který však měl jemněji odstupňované jízdní stupně,zadní část rámu nesla tažný závěs pro propojení přípojného vozu, a to v obvyklém silničním provedení. V konečných stanicích se autobus otáčel na točnách.
Kolejový autobus Škodových závodů se dosti podobal předchozímu, měl však na spodku rámu upevněno otáčecí zařízení po vzoru drezín a na zadním čele obvyklé spřahovací ústrojí se dvěma nárazníky.

Když se takto firma rozhodla pro konstrukci lehkého kolejového autobusu s jedinou hnací nápravou, nebyl to pro ni krok do neznáma. Již v dubnu 1927 byl na zkoušku opatřen nákladní automobil Praga N železničními koly. Disky byly vyrobeny ze starých kotlových den, přední rejdovná náprava byla vymontována. Automobil byl zatížen asi 3 tunami nákladu (podle vážení v Českomoravské dne 11.4.1927: prázdný 4.200kg, naložený 7.460kg) a jízda byla zkoušena na obou tratích mezi Prahou a Berounem. Kolejový autobus byl pak stavěn na základě objednávky ministerstva železnic čís.22879-V/5-27 ze dne 28.5.1927. Zakázka byla v továrně vedena pod objednacím číslem CM 11.687-27, v oddělení "Auto" pod číslem 120037. Během června a prázdnin r.1927 se připravovala výkresová dokumentace, v září byl již motor natolik kompletní, že mohl být zkoušen na brzdě.
Byl to motor typu Praga N,série IX, zkoušen byl 21.9. pod číslem 95ex 27 a obdržel tovární číslo 14 822.
Brzy poté byl dokončen i celý autobusový podvozek, takže 7.října byla za přítomnosti rady ing.Šalamouna s podvozkem provedena jízdní zkouška na tovární trati. Zřejmě bylo dosaženo očekávaných výsledků, takže již následujícího dne byl podvozek (za doprovodu Viléma Buvy) odeslán ke karosování do vozovky ve Studénce.
Délka vozu celková…………………………………………….8 210mm
Rozvor náprav………………………………………………….4 100mm
Vnější šířka vozové skříně……………………………………..2 400mm
Největší výška vozu nad kolejí…………………………ca…....3 100mm
Výška podlahy nad kolejí………………………………………....940mm
Nejvyšší dovolená rychlost…………………………………..58km/h
Studénská továrna na vagóny se vedle stavby kolejových vozidel v té době částečně zabývala i stavbou silničních autobusů. Její pracovníci měli tedy v této oblasti jisté zkušenosti a řemeslnou zručnost. Podle ideového návrhu z Českomoravské ve velmi krátkém čase zhotovili vozovou skříň, takže původní typový výkres autobusu, kreslený ing.Váňou bez kót, byl pouze doplněn kótami a jinak nemusel být měněn. Proto dnes existuje několik kopií typových výkresu ve dvou provedeních, lišících se jen existencí kót,obě ve velmi pečlivém vypracování. Ve Studénce byla po skončeném karosování pořízena jedna tovární fotografie autobusu obsazeného lidmi a 19.října byl kolejový autobus přepraven zpět do Českomoravské.
Tuto cestu již kolejový autobus,provizorním způsobem označený M 120.001 a obsazený ing.Váňou a řidičem Urbanem,vykonal vlastní silou, a to jako násled rychlíku Bohumín-Praha. Tvůrce vozidla vzpomínal na rozhovor, který měl s výpravčím ve Studénce, a při kterém se mu zaručil za bezvadnou činnost vozidla, dále na pokyn řidiči, aby silně přitáhl matice šroubu na discích kol a konečně i na zastavení na trati, když dojížděli rychlík. Do Českomoravské dojeli v půl sedmé večer.
Konec října pak byl ve znamení vzrušené nálady a oslav, ale i seřizování, dokončování a odstraňování posledních závad. 26.října kolejový autobus vezl ministra železnic J.V.Najmana a další vysoké úředníky z pražského Masarykova nádraží do továrny v Libni a odtud zkušební tratí automobilky.
Dráze bylo vozidlo předáno dne 2.listopadu 1927. Dnem 31.10.1927 počíná ručení výrobce. S vozidlem byla nejprve provedena technicko-policejní zkouška. Ta se konala ve dnech 3. a 4. listopadu na trati Praha Wilsonovo nádraží-Všetaty-Mladá Boleslav-Bakov nad Jizerou-Kopidlno-Mladá Boleslav-Křinec-Chlumec nad Cidlinou-Praha-Libeň horní nádr., a to s pány ing.Váňou,Urbanem a Janákem.
Další zkušební jízda byla vykonána na trati Praha-Libeň horní nádr.-Praha Smíchov-Hostivice-Kladno a zpět, načež byl autobus definitivně odeslán do Hradce Králové k zaučení personálu. Dnem 1.prosince byl přidělen na trať Kopidlno - Bakov nad Jizerou.
Kolejový autobus M 120.001 byl uveden do provozu na trati Bakov nad Jizerou-Kopidlno služebním oběžníkem Rsd v Hradci Králové čís. 5 40a V 27 ze dne 24.11.1927. Z jeho obšírného výkladu si povšimneme těchto momentů:"Vlaky 4501 a 4506 (podle dodatku ke služebnímu jízdnímu řádu) jsou prohlášeny za pravidelné. Jejich přípustná rychlost je 40km/hod. V případě poruch dopravních jako neschopnost autobusu, ohrožení tratí nebo jiné závažné události dopravní,tyto vlaky nepojedou.
V úvratných stanicích je třeba autobus otáčet. Než bude v Dolním Bousově postaráno o otáčecí zařízení, bude možno otáčet autobus na točně tamního cukrovaru, se kterým byla v této věci sjednána prozatímní smlouva. Správce stanice postará se v dohodě se správou cukrovaru o to, aby jízda autobusu na točnu a zpět byla zabezpečena bez prodlení po příjezdu vlaku 4502 do Dolního Bousova. K otáčení autobusu použije se staničního personálu. Obsluha autobusu je výhradně jednomužná tj. řidič obstarává současně revizi jízdenek. Cestujícím nastupujícím bez lístku v neobsazených zastávkách vydá útržkové jízdenky.
Zavazadla budou autobusem přepravována v omezené míře, pokud k jejich umístění stačí prostor v zavazadlových příhradách. Pro první dobu provozu musí být frekvence autobusové dopravy přesně sledována. Dopravní úřad Bakov nad Jizerou vydá řidiči motoru denně u vlaku 450l datem označený tiskopis, do kterého řidič cestou ve všech stanicích a zastávkách zapíše u všech vlaků počet nastupujících a vystupujících osob. Tento výkaz frekvence zašle Dopravní úřad Bakov nad Jizerou denně současně s vlakopisy motorových vlaků vlakem 314810 Rsd, odd.V6. Podobně bylo předepsáno předkládání statistických výkazů o spotřebě hmot a výkonu autobusu. Při vzdálenosti 42 km mezi koncovými stanicemi proběhl tak cca 220km denně. V prvních měsících provozu to činilo:
MĚSÍC POČET DNÍ V PROVOZU UJETO KM
Prosinec 31 6820
Leden 27 5930
Únor 27 5982
Březen 30 6682
Duben 13 2860
Květen 31 6820
Červenec 21 4620
"Dětské nemoci" jsou jisté zajímavostí pro technika. Ale vozidlo se z nich vyléčí a nastanou dlouhé roky jednotvárné poctivé služby. Při ní se pak ukáže, jakým přínosem je zavedení nového vozidla.
Pro železniční správu přinesl kolejový autobus velké zpevnění provozu. Sledujeme-li bilanci jednoho dne provozu, pak k aktivum přiřadíme asi 1760,-Kč vybraných na jízdném (při ceně jízdenky mezi Kopidlnem a Bakovem nad Jizerou-9,40Kč a průměrném obsazení autobusu čtyřiceti cestujícími.
Při spotřebě 38 až 42 kg dynalkolu (tj. 0,17 až 0,19 kg/km) a jeho ceně 2,70Kč/kg činí náklady na pohonné hmoty denně asi 110,-Kč. K nim přiřadíme asi 110,-Kč na daních a 50,-Kč plat řidiče a zbývá 1490,-Kč jako výtěžek z provozu. I když z této částky železniční správa hradí cenu vozidla a všechny další služby,které souvisí s provozem, je to hodnota mnohem vyšší než při parním provozu. Mnohem významnějším přínosem však bylo zavedení kolejového autobusu pro cestující. Připojené grafy přehledně ukazují jízdní řády osobní dopravy na trati Kopidlno - Bakov nad Jizerou platné od 15.5.1927 (tedy před zavedením motorových vlaků) a o rok později, kdy M 120.001 byl již v pravidelném provozu. Motorové vlaky jsou vyznačeny čerchovanými čarami.
Již letmý pohled ukazuje, jak pronikavě se zhustila doprava. Navíc došlo i ke značnému zkrácení jízdních dob. Porovnejme např. parní vlak N 4541, který mezi konečnými stanicemi vykazuje cestovní rychlost asi 17km/hod a následující motorový M 4501 s cestovní rychlostí 31,5km/hod. Zkráceny jsou i doby potřebné na obrácení vlaku v konečné stanici a na zbrojení. To všechno znamenalo zkvalitnění osobní dopravy, kterým železniční správa sledovala i návrat cestujících k železniční dopravě. Dalším zlepšením pak bylo např. otevření nové zastávky v Litkovicích. Strojvedoucí Minařík a Kudrna patřili k prvním řidičům tohoto autobusu. Ladislav Kudrna, nyní již důchodce, vzpomíná na zkušební jízdy v okolí Hradce Králové po dodání autobusu do hradecké výtopny. Byl v provozu na trati Kopidlno-Bakov nad Jizerou a vykonával též noční pár vlaků Bakov nad Jizerou-Česká Lípa. Denně jezdil 263km, v sobotu a v neděli, při větší frekvenci,byly některé vlaky nahrazeny párou. Motorový vůz byl stoprocentně spolehlivý, řízení a obsluha byly jako u silničního autobusu. Srážek na trati bylo více, poněvadž trať měla na 60 nechráněných přejezdů a některé dosti nepřehledné. Také si pamatuji na příhodu, kdy poblíý stanice Kopidlno pochůzkář T. sekal trávu u trati a měl s sebou "babku" na klepání kosy. Tu zarazil mezi spáry kolejnic a pak ji zapomněl odstranit nebo ji nemohl vyrazit. V tom přijížděl od Bakova autobus plně obsazený cestujícími. Najel na "babku", vykolejil, sjel z trati do příkopu a o telefonní sloup se zarazil. Z cestujících nebyl nikdo vážně zraněn, jen nějaké škrábnutí od skla z oken. Přivolaný četnický strážmistr zjistil podle čtverečku vytlačeného do kolejnice, že jde o "babku", kterou zatím pochůzkář odstranil a zahodil. Zavolal si ho a podle klepacího kladívka,které měl za páskem, ho usvědčil. Na kladívku totiž chyběl kousek růžku, který našel na pražcích. Pochůzkář pak musel zaplatit asi 10% náhrady škody,asi 10.000,-Kč. Motorové vozy mají kratší život než jiná kolejová vozidla.
V tomto případě odchod vozidla "do výslužby" uspíšilo zavádění dalších a modernějších motorových vozů. Strojvedoucí L.Kudrna vzpomíná, že na kopidlnské trati byl M 120.001 v provozu asi do r.1935, kdy jej převzaly dílny Nymburk k převážení materiálu. Ještě v r.1938 jej ve stavu vykazuje Rsd v Hradci Králové. Nedostatek informací o dalších osudech svého díla potvrdil i ing.Váňa, ten však na to byl hrdý:"Jestliže konstruktér o své práci z provozu nic neslyší, znamená to, že byla dobrá." A byla to zřejmě válečná léta, ve kterých po násilném ochromení motorizace, toto průkopnické vozidlo zaniká.
Pramen: Československá Železniční Vozidla od Ing. Z.Maruny z r.1972
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 fobbi fobbi | Web | 20. dubna 2008 v 15:06 | Reagovat

nechceš spriatelit?

2 spam spam | E-mail | Web | 12. prosince 2009 v 21:19 | Reagovat

Hello admin, I must admit that today is my first time I visit here. However, I have found so many interesting thing in your blog and I really love that. Keep up the good work!

3 spam spam | E-mail | Web | 16. prosince 2009 v 22:41 | Reagovat

We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community. Your blog provided us valuable information to work on.You have done a marvellous job

4 biofirm biofirm | E-mail | Web | 15. ledna 2010 v 20:14 | Reagovat

Great post my friend. You clearly know your stuff

5 moncler boots moncler boots | E-mail | Web | 14. září 2010 v 8:11 | Reagovat

The greatest significance is the ongoing fighting, and only a clear understanding of their own position in order to create higher value. Marx once said: Only human beings can not understand their own progress section. In the history of mankind is small, only creating added value to the river of life in this Road. Changes in life that we can not foresee, and life so little hope. Everything on their own, the only way to survive. Hope is on the front.

6 Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 | E-mail | Web | 16. října 2010 v 11:27 | Reagovat

Thank you.I hope I can improve through learning this respect. But overall, it's very nice. Thank you for your share!

7 officeone officeone | E-mail | Web | 19. října 2010 v 4:07 | Reagovat

Thank you for your share!

8 Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 | E-mail | Web | 28. října 2010 v 3:21 | Reagovat

thanks

9 Office 2010 Office 2010 | 10. března 2011 v 2:21 | Reagovat

FriendFeed Comments WordPress Plugin – This plugin is used by Mashable () and displays the number of times an articles has been marked as “Favorite” and will display the actual comments from the FriendFeed discussion on your site.

10 Coach Outlet Stores Coach Outlet Stores | E-mail | Web | 3. srpna 2012 v 18:41 | Reagovat

I wants to thank you with the endeavors you have produced in publishing this article. I am trusting the same greatest work from you within the future as well. In fact your fanciful writing abilities has inspired me to start my own weblog now. Truly the blogging is spreading its wings rapidly. Your generate up is a fine example of it.Thanks yet again for discussing this cost-free on the web!

11 Louis Vuitton Handbags Louis Vuitton Handbags | E-mail | Web | 3. srpna 2012 v 18:47 | Reagovat

I found your blog site on google and check several of the early posts. Continue to keep up the good work. I just added up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking forward to reading through far more from you later on!

12 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 4. srpna 2012 v 21:26 | Reagovat

Funny, I was discussing this thing with my older sister the other day, now I'll have one particular much more argument in my hand when it'll appear to confrontation when once more.

13 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 4. srpna 2012 v 21:41 | Reagovat

Cheers for the info. Greatly appreciated.

14 Bottega Veneta Clutch Bottega Veneta Clutch | E-mail | Web | 7. srpna 2012 v 22:38 | Reagovat

This can be a great website write-up and I defer to you what you've said below. I've previously subscribed for a RSS feed in Firefox and are going to be your regular reader. Many thanks for the time in writing the submit.

15 Bottega Veneta Purse Bottega Veneta Purse | E-mail | Web | 9. srpna 2012 v 10:31 | Reagovat

Yes! I agree what you say!

16 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 9. srpna 2012 v 14:14 | Reagovat

You've got your point via a great deal far better than I at any time could, thank you!

17 Louis Vuitton Handbags Louis Vuitton Handbags | E-mail | Web | 9. srpna 2012 v 18:13 | Reagovat

This article may possibly be mentioned on Twitter by someone. genuinely?

18 Cheap Coach Bags Cheap Coach Bags | E-mail | Web | 10. srpna 2012 v 0:33 | Reagovat

thank you for sharing the info..

19 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 13. srpna 2012 v 21:40 | Reagovat

Excellent weblog, many thanks a lot for your awesome posts!

20 Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet | E-mail | Web | 19. srpna 2012 v 23:22 | Reagovat

Me and my friend were arguing about an problem similar to this! Now I realize that I had been correct. lol! Thank you for that information you article.

21 Michael Kors Bags Michael Kors Bags | E-mail | Web | 28. srpna 2012 v 18:52 | Reagovat

Hello there, I should say it is a clever posting. I'll certainly be seeking in on this web site yet again soon.

22 Where To Buy Louis Vuitton Where To Buy Louis Vuitton | E-mail | Web | 30. srpna 2012 v 12:17 | Reagovat

As usual this was a thoughtful submit today. You make me want to preserve coming back and forwarding it my followers?-.

23 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 30. srpna 2012 v 22:16 | Reagovat

Hi there might I reference some of the insight here in this blog site if I reference you with a link back again on your site?

24 Michael Kors Outlet Online Michael Kors Outlet Online | E-mail | Web | 5. září 2012 v 9:55 | Reagovat

Hi, exactly where did you get this info can you please support this with some proof or you might say some very good reference as I and others will actually enjoy. This details is actually great and I will say will usually be helpful if we attempt it possibility free. So if you can back it up. That may really support us all. And this may well bring some good repute for you.

25 Discount Coach Purses Discount Coach Purses | E-mail | Web | 5. září 2012 v 18:09 | Reagovat

Sweet write-up.

26 Gucci Handbags Gucci Handbags | E-mail | Web | 6. září 2012 v 12:40 | Reagovat

Very good brief and this post helped me alot. Say thank you I searching for your facts.

27 Louis Vuitton Shoes Louis Vuitton Shoes | E-mail | Web | 8. září 2012 v 19:21 | Reagovat

I thought that was extremeley exciting. Many thanks for your unusual details. I'll maintain using this.

28 Coach Bags Coach Bags | E-mail | Web | 11. září 2012 v 13:14 | Reagovat

Here is an area that might be of help for you!

29 Coach Outlet Online Store Coach Outlet Online Store | E-mail | Web | 15. září 2012 v 1:54 | Reagovat

I saw this actually excellent post these days!

30 Coach Outlet Online Coach Outlet Online | E-mail | Web | 15. září 2012 v 21:16 | Reagovat

Curious to determine what all you intellectuals need to say about this?-?-.

31 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 18. září 2012 v 8:06 | Reagovat

You guys have a wonderful website intending the following, KIU!

32 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 20. září 2012 v 11:03 | Reagovat

Cheers for the info. Greatly appreciated.

33 Celine Luggage Bag Celine Luggage Bag | E-mail | Web | 20. září 2012 v 11:12 | Reagovat

Positive glad that I navigated in your web page by accident. I'll be subscribing to your feed in order that I can get the latest updates. Appreciate all of the details right here

34 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 23. září 2012 v 0:06 | Reagovat

Hi there might I reference some of the insight here in this blog site if I reference you with a link back again on your site?

35 Chanel Outlet Online Chanel Outlet Online | E-mail | Web | 25. září 2012 v 10:46 | Reagovat

It really is good to possess the capacity to examine a great high quality article with practical specifics on topics that plenty are interested on. The stage that the information indicated are all first hand on reside experiences even guide a lot more. Proceed performing what you do as we really like readi?-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama