Královéhradecký kraj dává nejmíň peněz ze všech krajů na dopravu a infrastrukturu

21. června 2007 v 20:55 |  postoje zastupitelstev

1. Jak vysokou částku vydává váš kraj ze svého rozpočtu na zajištění dopravní obslužnosti?
2. Kolik věnuje na údržbu a obnovu dopravní infrastruktury?
3. Jak velké procento z celkového rozpočtu činí každá z těchto částek?

Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje

Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje
 1. Na autobusovou dopravu to bylo v loňském roce 215 milionů a na železniční dopravu 298 milionů korun, včetně žákovského jízdného. Celkem za loňský rok 513 milionů korun.
 2. V roce 2006 z Fondu rozvoje a reprodukce: 192,5 milionu korun, z kapitoly 10 - odbor dopravy a silničního hospodářství: 225 milionů korun a na 417,5 milionu korun.
 3. Na zajištění dopravní obslužnosti vydáváme šest procent a na obnovu dopravní infrastruktury pět procent našeho rozpočtu.

Robin Schinko, první náměstek hejtmana Jihočeského kraje

 1. Robin Schinko, první náměstek hejtmana Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo ve svém rozpočtu na rok 2007 výdaje na zajištění nákladů spojených s dopravní obslužností v celkové výši 696 milionů korun, z toho na silniční dopravu 375 milionů a na dopravu železniční 321 milionů korun.
 2. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo ve svém rozpočtu na rok 2007 výdaje na údržbu a obnovu dopravní infrastruktury v celkové výši 1,758 miliardy korun.
 3. Celkové výdaje letošního rozpočtu Jihočeského kraje činí 9,620 miliardy korun. Výdaje na dopravní obslužnost tedy mají podíl sedm procent a dopravní infrastruktura osmnáct procent.

Jaroslav Pospíšil, člen Rady Jihomoravského kraje

 1. Jaroslav Pospíšil, člen Rady Jihomoravského kraje Ve schváleném rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2007 bylo na zajištění dopravní obslužnosti vyčleněno 922 milionů korun, z toho na autobusovou dopravu 454 milionů a na železniční dopravu 468 milionů korun.
 2. Na údržbu a obnovu dopravní infrastruktury bylo ve schváleném rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2007 vyčleněno 530 milionů korun. K tomu předpokládáme i použití prostředků z Regionálního operačního programu v řádu stovek milionů, z důvodu zpoždění ze strany ČR při projednávání v Bruselu však až ve druhé polovině roku 2007.
 3. Finanční prostředky vyčleněné na zajištění dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji v roce 2007 činí přes sedmnáct procent schváleného rozpočtu a prostředky vyčleněné na údržbu a obnovu dopravní infrastruktury deset procent.

Jana Pavlíková, Krajský úřad Karlovarského kraje

 1. Jana Pavlíková, Krajský úřad Karlovarského kraje Na dopravní obslužnost vydává náš úřad 294 miliony korun ročně, z toho na autobusy 124 miliony a na železniční dopravu 170 milionů korun.
 2. Údržba a obnova dopravní infrastruktury odčerpají z letošního rozpočtu 410 milionů korun.
 3. Vzhledem k celkové výši letošního rozpočtu jde na dopravní obslužnost necelých sedmnáct procent a na údržbu a obnovu infrastruktury 23 procent.

Vladimír Richter, člen Rady Libereckého kraje

 1. Vladimír Richter, člen Rady Libereckého kraje Na zajištění dopravní obslužnosti je v našem rozpočtu vyčleněno celkem 400 milionů korun, z toho 205 milionů na železniční dopravu a 195 milionů na autobusovou dopravu.
 2. Na letošní rok počítáme se 680 miliony korun vynaloženými na údržbu a obnovu dopravní infrastruktury.
 3. Celkový rozpočet našeho kraje byl pro letošní rok schválen v výši 2 365 milionů korun. DO dopravní infrastruktury tedy investujeme sedmnáct procent a na zajištění dopravní obslužnosti téměř 29 procent všech výdajů.

Pavol Lukša, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

 1. Pavol Lukša, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Na zajištění dopravní obslužnosti vydává Moravskoslezský kraj v tomto roce 961 milionů Kč.
 2. Na údržbu silnic II. a III. tříd 508 milionů korun a na jejich obnovu dalších 160 milionů.
 3. Na zajištění dopravní obslužnosti osmnáct procent běžných výdajů a na obnovu a údržbu 23 procent.

Ivan Kosatík, hejtman Olomouckého kraje

 1. Ivan Kosatík, hejtman Olomouckého kraje V roce 2007 Olomoucký kraj vydá na zajištění základní dopravní obslužnosti 615 milionů korun, z toho 328 milionů na drážní dopravu a zbytek na autobusovou.
 2. Na údržbu silnic 2. a 3. třídy je vyčleněno 469 a půl milionu korun a na jejich rekonstrukce a opravy 783 a půl milionů korun.
 3. Z vlastního rozpočtu, který při odečtení přímých nákladů do školství činí čtyři miliardy, dává Olomoucký kraj na investice a do oprav silnic přibližně jednu miliardu korun (z toho je 380 milionů půjčka z EIB). Je to tedy hrubě zaokrouhleno čtvrtina rozpočtu.

Ivo Toman, náměstek hejtmana Pardubického kraje

 1. Ivo Toman, náměstek hejtmana Pardubického kraje V roce 2006 vydal Pardubický kraj na zajištění dopravní obslužnosti ze svého rozpočtu částku 469 milionů korun. V letošním rozpočtu je to ještě o sedm milionů více.
 2. Schválený rozpočet 2007 počítá s částkou na údržbu ve výši 370 milionů korun a na obnovu ve výši 637 milionů korun. V průběhu roku se však částky mohou dle potřeby konsolidovat.
 3. Rozpočet na rok 2007 je schválen ve výši 3 576 milionů korun. Na zajištění dopravní obslužnosti tak připadá třináct procent, na údržbu deset procent a na obnovu infrastruktury necelých osmnáct procent celkové částky.

Miroslav Jaroš, člen Rady Plzeňského kraje

 1. Miroslav Jaroš, člen Rady Plzeňského kraje Na zajištění dopravní obslužnosti je rozpočtem schválena částka 570 milionů korun, z toho činí autobusová doprava 220 milionů, drážní doprava 320 milionů a žákovské jízdné 30 milionů korun.
 2. Provozní příspěvek na běžnou zimní a letní údržbu činí 485 milionů korun, na obnovu a rekonstrukce silnic II. a III. tříd 351 milionů korun.
 3. Z celkového rozpočtu kraje, který činí přes tři miliardy korun, znamená dopravní obslužnost osmnáct procent, běžná údržba téměř šestnáct procent a obnova silnic jedenáct procent. K tomu je nutno přičíst prostředky na obnovu nehmotného majetku správ a údržeb silnic a přípravu staveb na silniční síti ve výši 35 milionů korun. Rozpočtová skladba dopravy v Plzeňském kraji činí 46 procent celkového rozpočtu.

Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje

 1. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje Na autobusovou dopravu vynakládáme 613 milionů korun a na drážní dopravu 778 milionů korun.
 2. Údržba silnic činí 1 139 milionů korun. Pokud se jedná o investice a jmenovité opravy silnic, předpokládají se další výdaje (včetně EU a plánovaného úvěru) 3 135 milionů korun.
 3. Příjmy a výdaje Středočeského kraje činí 15,6 miliardy korun. Na zajištění dopravní obslužnosti tedy náš kraj vydává 8,9 procenta, na investice dvacet procent celkového rozpočtu.

Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje

 1. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje Jedná se o 288 milionů korun na dopravní územní obslužnost v autobusové dopravě a 393 milionů korun na dopravu drážní, včetně trolejbusů a tramvají v městech na našem území. Krajský rozpočet také pamatuje 32 miliony korun na úhradu žákovského jízdného.
 2. V letošním roce jsme shromáždili na opravy, rekonstrukce silnic a související stavby nebo i nové stavby, téměř 1,5 miliardy korun. Přibližně 200 milionů jde na letošní pokračování stavby tzv. Západního mostu v Litoměřicích. Dalších 453 milionů uvolňujeme v kapitálových výdajích krajského rozpočtu, například na generální rekonstrukce silnic hrazených z I.tranže úvěru u České spořitelny nebo 73 milionů korun na stavby, související s obnovou silničních přeshraničních spojení na společné státní hranici se SRN. Dále připočítávám 100 milionů, uvolněných krajskou radou v únoru na 42 oprav silnic II. a III. tříd podle plánu, předloženého správcem komunikací. V březnu jsme do krajského rozpočtu přijali z ministerstva financí, jako investor přípravy strategické průmyslové zóny Triangle na Žatecku, na související dopravní stavby 742,8 milionů korun.
 3. Příjmy a výdaje Ústeckého kraje dosahují 11,325 miliard korun. K této výši krajského rozpočtu představují výdaje na dopravní obslužnost přibližně 6,3 procenta, výdaje směřující k zlepšení silniční infrastruktury pak 13 procent.

Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje

 1. Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje Je to 472,4 milionu korun. Toto číslo zahrnuje linkovou i drážní obslužnost včetně žákovského jízdného.
 2. Jde o částku 563 miliony korun, z čehož jsou 353 miliony korun určeny na opravy a 210 milionů korun na investice.
 3. Celkový rozpočet Zlínského kraje mírně přesahuje sedm miliard korun, toto číslo však také zahrnuje peníze na mzdy ve školství výrazně převyšující tři miliardy korun, které krajem pouze "protečou", takže stanovování procenta by nebylo objektivně vypovídající.
Jaroslav Mareš

Kraje a dopravní obslužnost

Vyšlo v čísle 23/2007
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama