Dopis náměstkovi přes dopravu KHK

19. června 2007 v 11:53 |  postoje zastupitelstev
Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice
Petr Kuřík
náměstek hejtmana
oblast dopravy a silničního hospodářství
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové
V Dětenicích 2.5.2007
Vážený pane,
obracím se na Vás tímto dopisem s prosbou o vyvolání dalších jednání pro řešení dopravní situace na trati 063 Kopidlno-Bakov nad Jizerou.

Jak jste byl zajisté informován firmou OREDO s.r.o. proběhlo v obci Dětenice veřejné zasedání zastupitelstva obce Dětenice za účasti některých zástupců Královéhradeckého kraje a firmy OREDO s.r.o. o možnosti nahrazení vlakové dopravy dopravou autobusovou..
V rozsáhlé diskuzi s občany Dětenic, ale i okolních obcí pan Jurček nedokázal konkrétně a dostatečně odpovědět téměř na žádnou z otázek velkého počtu občanů. Nedokázal říci jaké jsou současné náklady na provoz, kolik dělá státní dotace pro tento úsek, kolik se vybere na jízdném, kolik bude stát provoz autobusu, jeho jízdné, kolik km bude trasa autobusu a kolik bude stát pluhování a posyp neudržovaných silnic III. třídy. Jak bude zajištěna přeprava větších skupin osob, kočárků a kol, zda budou čekat autobusy na vlaky a opačně.
Rozhodnutí zastupitelstva obce Vám posílám v příloze tohoto dopisu. Věřím, že za zachování vlakových spojů na trati 063 Kopidlno-Bakov n. Jizerou se vysloví i další zastupitelstva okolních obcí (Sobotka, Libáň, Kopidlno).
Dále Vám v příloze tohoto dopisu zasílám stanovisko Středočeského kraje, které je odpovědí na naši výzvu hejtmanům a zastupitelstvu krajů (Královéhradecký a Středočeský) ze dne 8.3.2007. V této odpovědi se jednoznačně pan hejtman ing. Petr Bendl staví za zachování vlakových spojů na naší trati a dle jeho názoru ani případnému navrácení počtu vlaků na úroveň jízdního řádu 2005/2006 ze strany Středočeského kraje nic nebrání. Jedinou podmínkou je včasné společné jednání obou krajů a dopravce a to nejpozději během měsíců květen a červen 2007.
Dle informací, které mám od pracovníků Středočeského kraje tyto jednání zatím nebyly zahájeny. Prosím Vás tímto o zahájení těchto jednání v co nejkratším termínu. Domnívám se, že spolupráce obou krajů je v našem případě jedna ze správných cest k zachování vlakové dopravy na trati 063 v plném rozsahu.
Ing. Radomír Vališka
starosta obce Dětenice
Přílohy: Dopis ing.Petra Bendla ze dne 12.4.2007
Usnesení zastupitelstva obce Dětenice ze dne 18.4.2007
Na vědomí: hejtman ing.Pavel Bradík, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
starosta města Libáň, Nám. Svobody, 507 23 Libáň
starosta města Kopidlno, náměstí Hilmarovo 13, 50732 Kopidlno
starosta města Sobotka, Mladoboleslavská 44, 507 43 Sobotka
Dana Kadochová, Středočeský kr. úřad, referent odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Vladimír Krška Vladimír Krška | E-mail | 20. června 2007 v 17:44 | Reagovat

V této věci jsme poslali dopis následujícího znění a do dnešního dne (20.6.2007) jsme neobdrželi žádnou reakci uvedených úřadů.

                                                                                                         Dne 24.května  2007

Krajský úřad

odbor dopravy

k rukám vedoucího odboru .p.Ing. Jířího Nováka

Vonkova 1142

H r a d e c   K r á l o v é

Věc: Žádost občanů o zachování vlakového spojení ČD – trať 063 (Kopidlno- Dolní Bousov).

         Obracíme se na Vás s žádostí o zachování provozu vlakového spojení ČD na trati 063 –Kopidlno – Dolní Bousov ( 23 km).

Tato trať navazuje  na vlakové spojení do Jičína, opačným směrem na Bakov n/Jiz. a Mladou Boleslav. Trať je využívána k dopravě do zaměstnání, dětí do školy, starších lidí k lékaři do Jičína, na nákupy, k cestování občanů do Českého ráje a ost.  K cestám po celé republice. Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva OÚ v Dětenicích nám byl předveden zpracovaný návrh jízdního řádu pro plánovanou autobusovou přepravu z Kopidlna do Dolního Bousova, která by měla nahradit vlak. Též sděleno starostou Dětenic, že p. hejtman  za Středočeský kraj písemně sdělil, že  se nepočítá s rušením vlaků ve Středočeském kraji, do kterého část této tratě 063 spadá. Následně 23.5.2007 na veřejné schůzi zastupitelstva města Libáň byl předložen další návrh jízdního řádu pro autobusy.

     V současné době trať ČD  je vedena v okrajové části obcí Kopidlno, Ledkov, Psinice, Dětenice, Osenice, Dolní Rokytňany, Rabakov, Domousnice, Řitonice a Dolní Bousov, také to je nejkratší trasa.

V případě náhrady vlaků autobusovou dopravou budou autobusy projíždět přímo těmito obcemi. Tímto dojde ke zhoršení životního prostředí v uvedených obcích . Jedná se o zvýšení  hluku, prašnosti  a exhalací – výfukových plynů z motorů autobusů v obytné zástavbě.

Tyto  by měly  projíždět na 7 linkách denně v obou směrech – 14 cest. Navíc některé silnice v tomto úseku jsou ve špatném technickém stavu a část (Ledkov – Psinice) se v zimě  dostatečně neudržuje, což by mohlo situaci ještě zhoršit. Zajíždění autobusů k vlakovému nádraží v Kopidlně vede po silnici před obytnými domy stávajícího sídliště u nádraží. Rovněž tak se to týká i města Libáně,  i když se na první pohled zdá, že se to místních lidí v Libáni a v Kopidlně netýká. Ba,  naopak. Autobusy budou zajíždět nově na náměstí v Kopidlně, náměstí v Libáni, náměstí v Dolním Bousově a dalších nových obcí. Tímto se délka  navržené trasy prodlouží z 23 km stávajích a počítá se  s časem pro tuto novou trasu 43 min a 23 zastávkami. Kde je rezerva na nástup, výstup cestujících a prodej jízdenek? Viz přiložené kopie.

Navíc v autobusech nelze uplatnit slevy na průkazky a není zde soc. zařízení jako ve vlaku, zvláště pro starší lidi.

Navíc s časových důvodů prodloužením trasy po silnicích autobusy nelze počítat s návazností a spolehlivostí, že autobusy budou navazovat na vlaky v Kopidlně a D. Bousově, na výše uvedené směry.

Z výše námi uvedených  d ů v o d ů    n e s o u h  l a s í m e  s omezením provozu tratě 063 – návrh využití pouze o víkendech. Toto směřuje k postupnému rušení vlakového spojení na této trati.

Vždyť naši předkové stavěli tuto trať pro budoucnost ( v provozu víc jak 100 let), ne proto,  aby tato naše generace připustila její zrušení.

Děkujeme Vám za pomoc a prosíme o sdělení, jakým způsobem bude toto dále  řešeno.

                                          Vladimír a Ludmila Krškovi

                                                                                     Psinice 88.

                                          507 23 Libáň                                          pokračování na str. 2

S žádostí o pomoc:

Krajský úřad, k rukám hejtmana p. Ing. Bradíka, Hradec Králové

Měst. úřad, odbor dopravy Jičín, ved.odboru p. Ing.Duczynski a

Ministerstvo dopravy Praha

Ministerstvo životního prostředí Praha

.

Příloha:   kopie Návrhu jízdního řádu zpracovaný společností  OREDO s.r.o.

               Kopie platného vlakového jízdního  řádu na trati 063 Kopidlno – D. Bousov

2 Louis Vuitton Bags Louis Vuitton Bags | E-mail | Web | 1. srpna 2012 v 13:03 | Reagovat

It really is good to possess the capacity to examine a great high quality article with practical specifics on topics that plenty are interested on. The stage that the information indicated are all first hand on reside experiences even guide a lot more. Proceed performing what you do as we really like readi?-

3 Bottega Veneta Clutch Bottega Veneta Clutch | E-mail | Web | 3. srpna 2012 v 14:46 | Reagovat

Hello there, I should say it is a clever posting. I'll certainly be seeking in on this web site yet again soon.

4 Coach Factory Store Coach Factory Store | E-mail | Web | 3. srpna 2012 v 22:35 | Reagovat

Hi there might I reference some of the insight here in this blog site if I reference you with a link back again on your site?

5 Bottega Veneta Shoes Bottega Veneta Shoes | E-mail | Web | 6. srpna 2012 v 17:58 | Reagovat

How's it going? I enjoyed reading through this publish. My husband and I have been researching for this kind of article with the longest time and We know that your details about the issue at hand is spot on. I'll be certain to introduce this posting to my neice. Can you tell me how to acquire your new RSS feed? Continue to keep on blogging!

6 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 8. srpna 2012 v 17:39 | Reagovat

Hi, thank you so a great deal for these ideas!

7 Coach Outlet Online Store Coach Outlet Online Store | E-mail | Web | 16. srpna 2012 v 23:09 | Reagovat

I thought that was extremeley exciting. Many thanks for your unusual details. I'll maintain using this.

8 Bottega Veneta Bags Bottega Veneta Bags | E-mail | Web | 17. srpna 2012 v 6:20 | Reagovat

Many thanks for your good publish. I'll take the notes you've written.

9 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 17. srpna 2012 v 18:24 | Reagovat

Funny, I was discussing this thing with my older sister the other day, now I'll have one particular much more argument in my hand when it'll appear to confrontation when once more.

10 Celine Purse Celine Purse | E-mail | Web | 20. srpna 2012 v 0:42 | Reagovat

Cheers for the info. Greatly appreciated.

11 Louis Vuitton Bags Louis Vuitton Bags | E-mail | Web | 20. srpna 2012 v 12:25 | Reagovat

It's a good stage!

12 Louis Vuitton Purses Louis Vuitton Purses | E-mail | Web | 20. srpna 2012 v 12:50 | Reagovat

One more new write-up with powerful points, I've been a lurker below for any brief time but wish to become a great deal much more engaged inside long term.

13 Louis Vuitton Purses Louis Vuitton Purses | E-mail | Web | 24. srpna 2012 v 12:04 | Reagovat

What a excellent resource!

14 Coach Purse Coach Purse | E-mail | Web | 25. srpna 2012 v 10:05 | Reagovat

This article may possibly be mentioned on Twitter by someone. genuinely?

15 Louis Vuitton Outlet Store Online Louis Vuitton Outlet Store Online | E-mail | Web | 29. srpna 2012 v 23:48 | Reagovat

Ok. I believe you are appropriate!

16 Discount Louis Vuitton Handbags Discount Louis Vuitton Handbags | E-mail | Web | 1. září 2012 v 3:11 | Reagovat

This can be a great website write-up and I defer to you what you've said below. I've previously subscribed for a RSS feed in Firefox and are going to be your regular reader. Many thanks for the time in writing the submit.

17 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 5. září 2012 v 22:29 | Reagovat

Yes, thank for the details a million! Have to discover anybody organizing Tea Party. I wants to participate in organizing.

18 Gucci Outlet Gucci Outlet | E-mail | Web | 5. září 2012 v 23:49 | Reagovat

Your point is valueble for me. Thanks!

19 Coach Outlet Online Coach Outlet Online | E-mail | Web | 6. září 2012 v 2:19 | Reagovat

Me and my friend were arguing about an problem similar to this! Now I realize that I had been correct. lol! Thank you for that information you article.

20 Louis Vuitton Handbags Louis Vuitton Handbags | E-mail | Web | 7. září 2012 v 12:51 | Reagovat

Positive glad that I navigated in your web page by accident. I'll be subscribing to your feed in order that I can get the latest updates. Appreciate all of the details right here

21 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 8. září 2012 v 7:28 | Reagovat

Hello there, I should say it is a clever posting. I'll certainly be seeking in on this web site yet again soon.

22 Louis Vuitton Outlet Stores Louis Vuitton Outlet Stores | E-mail | Web | 8. září 2012 v 20:26 | Reagovat

Intimately, the submit is definitely the very best on this precious topic. I concur with your conclusions and will eagerly look forward in your coming updates!

23 Coach Handbags Coach Handbags | E-mail | Web | 9. září 2012 v 12:02 | Reagovat

That is some inspirational stuff. Never knew that thoughts might be this varied. Many thanks for all of the enthusiasm to offer such beneficial data right here.

24 Louis Vuitton Outlet Online Louis Vuitton Outlet Online | E-mail | Web | 10. září 2012 v 14:19 | Reagovat

Thanks! it's helpful to me!

25 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 10. září 2012 v 20:00 | Reagovat

As usual this was a thoughtful submit today. You make me want to preserve coming back and forwarding it my followers?-.

26 Louis Vuitton Bags Outlet Louis Vuitton Bags Outlet | E-mail | Web | 12. září 2012 v 12:58 | Reagovat

Excellent weblog, many thanks a lot for your awesome posts!

27 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 13. září 2012 v 16:27 | Reagovat

Great post! I'll subscribe proper now wth my feedreader computer software!

28 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 24. září 2012 v 11:33 | Reagovat

Extremely regularly I go to this website. It very a great deal is pleasant to me. Thanks the author!

29 nike free billigt nike free billigt | E-mail | Web | 7. března 2013 v 7:43 | Reagovat

Close submitted to the absolute best of this precious topic. I agree that.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama